Verslag Buurttuincafé 1 @ Den Groenen Draak (13/4/16)

Buurttuincafé nr. 1 – ‘Samenwerking’

Wat als  de Gentse buurttuinen meer zouden samenwerken en leren uit elkaars ervaringen?

In de schoolgebouwen van de Oase en in de oase van Den Groenen Draak kwam op 13 april een enthousiast groepje buurttuinders samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen.  Hieronder volgt een beschrijving van de avond.

De aanwezigen

Er waren 5 buurttuinen vertegenwoordigd:

- De Groenen Draak zelf vertegenwoordigd door de oprichter, een enthousiaste werkkracht en iemand uit de directie van MPI De Oase, die de samenwerking tussen het tuinproject en de school coördineert.

- De (Moes)Tuin Van Heden (Ledeberg), vertegenwoordigd door het moestuin-kernbestuur

- Modus 30 (Gentbrugge), vertegenwoordigd door 1 van de oprichters en trekkers

- Een Malemse buurtbewoonster-met-buurttuinplannen

- Het Landhuys (Ledeberg), waarvan er later op de avond nog 2 bewoners arriveerden die het concept achter het buurttuincafé een warm hart toedragen en willen ondersteunen door 1 van de volgende edities te hosten.

Verloop

Na een voorstelling van de plek, de historiek en de werking van Den Groenen Draak door bezieler Lieven Deconinck (die nu samen met vriendin Laurie een tweede Draak tot leven aan het wekken is in Evergem) staken alle deelnemers even samen de handen uit de mouwen om de toekomstige compostplek te vrijwaren van braamwortels.  Dit is 1 van die werkjes die veel sneller vooruit lijken te gaan als je er een blitzactie van maakt. 

Wat als alle buurttuinen op elkaar beroep zouden doen om allen samen de grotere karweien aan te pakken? 

Bij het vallen van de avond trokken we terug naar binnen, opgewarmd voor een uitgebreid uitwisselingsmoment.  Met een kopje kruidenthee uit de tuin werd er ijverig gebrainstormd over enkele kernvragen rond het thema ‘samenwerking’:

Het café

1. ‘Welke behoeften hebben jullie met/in de buurttuin?’

2. ‘Wat is er in jullie buurttuin aanwezig dat jullie zouden kunnen delen of uitwisselen?’

Deze 2 vragen draaien eigenlijk rond ‘vraag en aanbod’ (een soort ‘buurttuinlets’). 

Vooral de volgende aspecten kwamen aan bod:

STRUCTUUR

Sommige buurttuinen beschikken over een goed uitgewerkte structuur met afspraken, en vaste werkmomenten, terwijl andere buurttuinen eerder organisch georganiseerd zijn.  Vaak is het zo dat er in een buurttuin die al langer bestaat ook duidelijker omlijnde afspraken bestaan.  Dit kader kan rust bieden, en zorgt in zekere zin voor een meer relaxte sfeer, maar mag niet als een keurslijf aanvoelen.  Dit is een oefening in het vinden van de juiste balans tussen verantwoordelijkheid en zelf-verantwoordelijkheid – een evenwicht dat sterk afhangt van de betrokkenen.

ZADEN EN PLANTEN

Geen buurttuin zonder planten.  Er zijn nu al geregeld zaden- en plantenruilmomenten, maar dit zou ook over alle buurttuinen heen kunnen georganiseerd worden.  Zo zou er bv. een ‘zaaddag’ kunnen doorgaan, met uitwisselingen rond eigen zaadteelt, zadenhapjes, zaden- en plantenruil, de basics van het zaaien (een vaak onderschatte vaardigheid!), …

KENNIS

Een vaak terugkerende behoefte is ‘kennis’.  Kennis opdoen en ervaringen delen is iets wat essentieel is om te leren en iets leren kun je het best door het gewoon te doen, alles wat je doet goed bij te houden en vooral ook te documenteren wat fout loopt.   ‘Durven falen’ en de geleerde lessen delen is misschien nog waardevoller dan het delen van successen.

COMPOST

Ook ons eten moet eten.  De meeste groenten lusten graag compost.  Er is echter een probleem met de  logistieke logica: voedsel wordt geproduceerd buiten de stad, het GFT-afval wordt dan weer weggevoerd voor industriële compostering en vervolgens wordt de compost weer naar de tuin gehaald.  Er kan drastisch gesnoeid worden in deze kringloop door lokaal voldoende materiaal bijeen te sprokkelen om een composthoop op te zetten en zo de tuin draaiende te houden.  Denk hierbij bv. aan grasmaaisel; het opzetten van een buurtcompostplek met een compostmeester waar mensen op vaste dagen hun composteerbaar materiaal kunnen binnen brengen; het verzamelen en bewaren van fijn houtig materiaal doorheen het jaar; tot zelfs het onderhouden van een composttoilet (mits inachtneming van enkele vuistregels!).

CONCRETE NODEN EN BEHOEFTEN

  • manieren vinden om budget bijeen te krijgen
  • een efficiënt systeem om taken bij te houden / op te volgen
  • een goed gestructureerde tuinberging vormgeven
  • een goed draaiend water(recycling-)systeem op poten zetten
  • educatieve paneeltjes maken en plaatsen
  • uitwisseling van mankracht
  • 'hands-on’-ervaring rond het maken van constructies
  • uitwisseling van materialen en gereedschappen
  • vruchtbare connecties leggen met de buurt

Heeft jouw buurttuin nog bepaalde specifieke noden of behoeften?

Is er in jullie buurttuin iets aanwezig waarmee je een andere buurttuin vooruit kunt helpen? 

Post het in deze groep onder 'VRAAG EN AANBOD'!

3. ‘Welke samenwerkingsverbanden lopen er goed in jullie buurttuinwerking?’

4. ‘Welke samenwerkingsverbanden zijn er nog mogelijk die op dit moment nog niet volop benut worden?’

Een buurttuin is een complex systeem dat enkel goed kan draaien als de juiste samenwerkingsverbanden worden gevonden.  Het is in die zin een beetje vergelijkbaar met hoe een ecosysteem werkt: lieveheersbeestjes en zweefvliegen houden de bladluizen in toom en beschermen zo de groenten; een gezond bodemvoedselweb zorgt voor een vlot transport van voedingsstoffen naar waar ze nodig zijn; een nestkastje hangen zorgt voor de mezen, die heel wat rupsen kunnen verorberen; een bijenhotel en een vaste planten-border zorgt voor extra bestuivers… 

Wie zijn voor jouw buurttuin de ‘lieveheersbeestjes’ of de ‘vogels’ die een grote hulp zijn in het voorkomen of oplossen van problemen? 

Wie zijn de verborgen maar essentiële ‘bodemorganismen’ waardoor er rond je buurttuin een veerkrachtig netwerk kan ontstaan?

Wat zijn de ‘borders, nestkastjes en bijenhotelletjes’ die nodig zijn om al deze personen of partners aan te trekken en de relaties met hen gezond te houden?

Tijdens de gesprekken rond deze 2 vragen kwamen enkele dingen naar voor die in verschillende categorieën ingedeeld kunnen worden:

ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE ECONOMIE

Er waren goede ervaringen met lets, weggeefwinkel, kringwinkel en ook de digitale opties tweedehands.be en kapaza.be, gift-gent, peerby.be.

LOKALE ECONOMIE

Verschillende buurttuinen leggen de link met restaurants, voedselteams en andere korte keten-initiatieven

BUURT

Er wordt samengewerkt met buurtcentra, buurtbewoners, kinderen uit de buurt

OVERHEID

Ook de overheid kan een goede partner zijn: de gemeente/stad, begeleiding door gent en garde, wijk aan zet-subsidies, diverse andere subsidiekanalen, …

Besluit

Deze eerste editie van het buurttuincafé was alvast heel leerrijk, en er werden al enkele nieuwe contacten gelegd, zoals bijvoorbeeld tussen De Tuin van Heden en het Landhuys, die dicht bij elkaar liggen. 

Uiteraard is dit verslag slechts een beknopte weergave van de vele interacties die gebeuren tijdens zo’n event.  De beste garantie om er zo veel mogelijk uit te halen (én in te steken!) is door het ‘live’ mee te maken.

Op naar de volgende editie dus!

deze gaat door op 19/5 om 19 uur in DOK.  2-3 deelnemers uit alle Gentse buurttuinen / buurttuinen in oprichting zijn opnieuw welkom!

 

Buurtmoestuinbegeleiding

35 leden
sinds 18/06/2015
Buurtmoestuinbegeleiding

In deze groep kunnen jullie ervaringen, ideeën, tips... uitwisselen met de andere buurtinitiatieven die we begeleidden vanuit Stad Gent. Ook kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden rond samenaankopen, gedeeld gebruik van materiaal, uitwisseling van kennis en vaardigheden... Laat je gaan, en zet zeker ook je project op de kaart!

Willen jullie ook een buurtmoestuin opstarten of moestuinbegeleiding krijgen? Stuur een mailtje naar info@gentklimaatstad.be.

 


Nieuws

Heb je iets aan te kondigen? Een leuk recept ontdekt of een blogpost die je wil delen? Een boeiend artikel ontdekt over voeding? Publiceer het hier!