08/11/2016
Recentste reactie op 08/11/2016

Kan ik ook nog een moestuin bemachten in de Hoveling? Of zijn er geen bakken meer over? Groetjes Clara

Wij zoeken voor het startevenement op 16 juli nog een aanhangwagen  of grote bestelwagen? Ook cubitainers, recipienten voor wateropslag zijn ook altijd welkom.    Heb je...

Voor de aanleg van de buurtmoestun zijn we op zoek naar allerhande materiaal. Wie kan ons helpen aan: - paletten - grond - geëxpandeerde kleikorrels - afsluiting - watertanks - ...

Geen resultaten gevonden

De Hoveling (Buurtmoestuin Gent Sint-Pieters)

Moderator: Tibbe Kongs
14 leden
sinds 17/02/2016
De Hoveling (Buurtmoestuin Gent Sint-Pieters)

Een groep buurtbewoners rond station Gent-Sint-Pieters wenst via een moestuinproject een tijdelijke invulling te geven aan een nog niet ontwikkeld terrein op de site van het stationsproject. Dit project zal bijdragen tot een leefbaardere buurt, de sociale cohesie verhogen en inspelen op de maatschappelijke aandacht voor lokaal en duurzaam gekweekt voedsel.

Het project richt zich in de eerste plaats op buurtbewoners, maar staat in principe open voor alle geïnteresseerden die zich willen engageren in een duurzaam stadslandbouwproject.

Deze groep op Gent en Garde kan gebruikt worden om informatie en tips uit te wisselen tussen de deelnemers en op de hoogte te blijven van bepaalde actviteiten.

Koningin Maria Hendrikaplein, Gent, België