Ruimte voor Zooi

Ruimte voor Zooi

Gents MilieuFront zoekt samen met de werkgroep stadslandbouw Gent naar vernieuwende manieren om de voedselproductie dichter naar de stad en de consument te brengen. Een belangrijke doelstelling hierbij is het zichtbaar maken van korte-ketenlandbouw én de Gentenaars betrekken in een sociaal-ecologisch project.

Ruimte voor Gent
De concrete aanleiding hiervoor is de herziening van het ruimtelijk structuurplan Gent. Hoe Gent er uit zal zien in de toekomst wordt nu bepaald en we vinden het belangrijk dat er aandacht is voor andere beleidsdomeinen in dit plan. Hoe vertaal je bijvoorbeeld de lokale voedselstrategie van ‘Gent en Garde’ naar een ruimtelijk beleid?

Ruimte voor Zooi
Waarom zouden we inzetten op korte-ketenlandbouw? Dit zoeken we uit aan de hand van een eerste concrete test-case op ongebruikte gronden in Gentbrugge. Er wordt een stuk grond ter hoogte van ‘den draad’ (Oude Brusselseweg) verbouwd zodat we in het najaar alle ingrediënten voor Gentse Waterzooi kunnen oogsten. Dit willen we samen met geïnteresseerden en buurtbewoners verwezenlijken.

Hoe vertaalt zich dit dan naar een ruimtelijk structuurplan? We bekijken hoe een korte-ketendistributie in de stad er in de praktijk kan uitzien en wat er nodig is om dit te verankeren in een ruimtelijk beleid.

Iedereen is elke zondagmiddag tot minstens eind september welkom om mee te tuinieren! Hou ook de website en facebookpagina van het Gents MilieuFront in de gaten.

Kaart

Een overzicht van de locaties van de verschillende evenementen, verzoeken en aanbiedingen. Vind jij dat er een adresje mist, plaats het dan op de kaart.