Free the Soil Camp- landbouw en klimaatrechtvaardigheid

20/09/2019 - 18:00 tot 25/09/2019
Free the Soil Camp- landbouw en klimaatrechtvaardigheid

https://www.latest.facebook.com/events/445330962681633/

NL//Free the Soil organiseert een massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het meststoffenbedrijf YARA en een kamp voor Landbouw- en Klimaatrechtvaardigheid van 19 tot 25 september 2019.✊
➡️ Verschillende groepen in België zijn zich aan het organiseren om deel te nemen! Kom mee!

WAAROM? Het is tijd om de belangrijke rol te erkennen die de industriële landbouw speelt in de klimaatcrisis. Het veroorzaakt enorme broeikasgasemissies en veranderingen in landgebruik, verbruikt gigantische hoeveelheden energie en bevordert monoculturen ten koste van biodiversiteit. Voortbouwend op koloniale patronen wordt steeds meer land gestolen van kleinschalige boer.inn.en ten gunste van multinationals. Te lang is de industriële landbouw onder de radar gebleven als een van de meest schadelijke systemen voor het klimaat, de biodiversiteit en oorzaak voor onrechtvaardigheid.

HOE? Van 19 tot 25 september organiseert Free the Soil een kamp voor 'landbouw en klimaatrechtvaardigheid' in Noord-Duitsland bij de stad Brunsbüttel. Naast het kamp zal een massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid plaatsvinden.

⚠️ Blokkeer nu al je agenda. Er wordt een bus georganiseerd vanuit Brussel (van 20/09 tot 25/09).
REGISTREER HIER: https://framaforms.org/registration-for-belgian-bus-to-free-the-soil-201...
Meer info volgt binnenkort. https://www.latest.facebook.com/freethesoil/

------------
EN// Free the Soil organizes a mass-action of civil disobedience against the fertilizer-company YARA, as well as an Agriculture & Climate-Justice Camp between the 19th and 25th of September 2019.✊
➡️ Several groups are organising tot participate! Join us!

WHY? It’s time to recognize the major role that industrial agriculture plays in the climate crisis. It causes massive greenhouse gas emissions and land use change, consumes enormous amounts of energy and promotes monocultures. Building on colonial patterns more and more land is stolen from small scale farmers for the benefit of multinational corporations. For too long industrial agriculture has flown under the radar as one of the primary systems destroying the climate and creating injustice.

HOW? In the days of September 19th-25th Free the Soil will host an Agriculture and Climate Justice camp in northern Germany near the city of Brunsbüttel. Alongside the camp, a mass action of
civil disobedience will take place.

⚠️ Block your agenda already. A bus is organised from Brussels (from 20/09 to 25/09). REGISTER HERE: https://framaforms.org/registration-for-belgian-bus-to-free-the-soil-201...
More info coming soon.

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Of heb je zelf een workshop, lezing, zadenruilbeurs of evenement aan te kondigen? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaat 1 persoon naar dit evenement
  • Caro B.