Wijkgezondheidscentum Brugse Poort

Wijkgezondheidscentum Brugse Poort

Een wijkgezondheidscentrum wil met zijn werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten. Bij het organiseren en aanbieden van zorg hanteert het wijkgezondheidscentrum het principe van het proportioneel universalisme. Het aanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op de zorgnood van patiënten en wijkbewoners.

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten,… samen onder één dak werken. De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum. Elk wijkgezondheidscentrum heeft minimaal huisartsen en verpleegkundigen in dienst.

De wijkgezondheidscentra werken allemaal binnen het forfaitair systeem. Dit betekent dat de patiënt niet betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Hierdoor moet de patiënt zelf financieel niets regelen.

In de wijkgezondheidscentra besteden we veel aandacht aan ziektepreventie en gezondheidspromotie. We zijn betrokken bij het gezondheidsbeleid van de wijk en zijn  bewoners. Samen met de lokale overheid en andere actoren uit zorg en welzijn werken we aan de verbetering van de leefomstandigheden in de wijk waar we gevestigd zijn, en aan de levenskwaliteit van de wijkbewoners.