Hoe winterrogge terug uit je perceel halen?

Hallo, ik heb vorig najaar winterrogge gezaaid op mijn leeg moestuinperceel omdat ik gelezen had dat de grond dan in de winter bedekt blijft en dat dit een goeie groenbemester is. Nu is de tijd gekomen om mijn perceel terug klaar te  maken voor het inzaaien van bietjes, wortels en andere knolgewassen maar ik lees tegenstrijdige info over het verwijderen of inploegen van de  winterogge. Ik heb geprobeerd om met een woelvork de winterrogge los te maken maar deze zit heel stevig vast zit in de grond. Wat is de beste manier om het perceel ter zaaiklaar te krijgen?  Alvast bedankt! Grtjs, Heidi

Antwoord van de expert

Dag Heidi,

Dergelijke granen worden als groenbemester vooral gebruikt in de landbouw.  Hierbij werken zij eigenlijk niet als 'bemester' maar eerder als vangplant voor de resterende voedingsstoffen in de bodem, alsook als bodembescherming tegen erosie.  In de gangbare landbouw wordt winterrogge, zeker op lichtere grondsoorten, ook gebruikt om er nog 1 snede voer af te halen in het voorjaar alvorens het te verwijderen.  Meestal bestaat dit 'verwijderen' en 'teeltklaar maken' uit het doodsproeien (!) van de rogge.

Als je echt ecologisch verantwoorde groentjes wilt kweken op dat perceel dit jaar zit er dus niets anders op dan alles goed in te ploegen of grondig om te spitten.  De rogge verwijderen zou ik niet doen, dat doet alle moeite die de plant moest doen om de voedingsstoffen te verzamelen teniet en laat je bodem een pak armer achter.  Op zwaardere gronden wordt de rogge vlak voor de winter ingeploegd, omdat het gewas anders zo sterk doorgroeit dat je het maar moeilijk weg krijgt - en zware gronden nu eenmaal later te bewerken zijn in het voorjaar, doordat ze langer nat blijven.  Wat je nu eventueel ook nog zou kunnen proberen is om alles heel kort af te maaien en een paar weken af te dekken alvorens alles in te werken.  Dan gaat dat al een pak schelen - al zul je je er, als je het allemaal met de hand doet, nog steeds ettelijke fitnessbeurten mee uitsparen!  

Volgend jaar kun je, zeker als je moestuinperceel niet te groot is, misschien gaan voor mosterd of nog makkelijker phacelia - werkt een pak vlotter weg in het voorjaar.  Voor grotere percelen op lichtere gronden waar je kunt ploegen blijft rogge op zich een interessante keuze.  Er bestaan allerlei tabellen die de verschillende eigenschappen van groenbemesters uit de doeken doen. 

Nog iets: check zeker ook eens Japanse haver.  Deze heeft gelijkaardige eigenschappen als rogge maar vriest grotendeels dood, zodat die vlotter wegwerkt.

                

 

 

 

    

Moestdazo?

'Moestdazo? Eerste hulp bij eigen kweek' helpt je op weg als je vragen hebt over je moestuin of boomgaard. Hoe groot of klein die ook is. Een expert staat je bij met advies om je verder op weg te helpen.