Gezocht! Gentse stadsboer(in)

Gezocht! Gentse stadsboer(in)

Context

Een aantal partijen bundelen hun krachten rond de realisatie van een duurzaam, sociaal landelijk project. Enerzijds gaat het over het verderzetten van een bestaand initiatief van Compaan en Labeur vzw, dat van stadslandbouw een realiteit maakt door het telen van groenten voor restaurant ‘Le petit botanique’. Langdurige werklozen worden in dit project geactiveerd zowel in de landbouw als restauratie. Anderzijds, wordt een toekomst gezocht voor een hoeve in het Gentse (Afsnee), waarvan het Gentse OCMW eigenaar is van de gronden.

De huidige oproep betreft het zoeken van een stadsboer die op korte termijn een toekomst waarborgt voor het initiatief in Sint-Amandsberg en later het project uitbreidt en ontwikkelt op de locatie in Afsnee.

Beschrijving van het project in Sint-Amandsberg

Le Petit Botanique

De maatwerkbedrijven Compaan en Labeur vzw namen het initiatief voor een gemeenschappelijk stadslandbouwproject Le Petit botanique. Le Petit Botanique omvat een restaurant waarin duurzaamheid en ecologie centraal staan, en een stadstuin gelegen op grond van RVT het Heiveld, waarbinnen groenten gekweekt worden om het restaurant te bevoorraden. Zowel in het restaurant als in de stadstuin worden mensen tewerkgesteld via het OCMW van Gent in het statuut arbeidszorg en artikel 60. Op de beide locaties kunnen deze mensen werkervaring opdoen met het oog op doorstroom naar het reguliere circuit.
De beschikbare grond bedraagt ongeveer 7000 m², er is staat een serre op en er werd een watertank geïnstalleerd voor het recupereren van regenwater. Op vandaag wordt hoofdzakelijk toegeleverd aan restaurants en werd er een beperkte zelfplukwerking opgestart. De duurtijd van de beschikbaarheid van de grond is niet onbeperkt. Het is de intentie van het OCMW hier op termijn service-flats te bouwen.

Na het vertrek van de stadsboer eind december 2015, willen Compaan en Labeur de grond en de aanwezige uitrusting graag ter beschikking stellen aan iemand die het project op zelfstandige basis (al dan niet in bijberoep) wil verder zetten. Het betreft een kleinschalig project met op termijn een overdracht van het businessmodel naar een meer grootschalig project in Afsnee.

Beschrijving van de locatie in Afsnee en Vincent en Caroline Hebbelynck-Vanhauw

Afsnee, een landelijke deelgemeente van Gent, gelegen op amper enkele kilometers van het stadscentrum, is een ideale locatie voor het schalen van stadslandbouw binnen de filosofie van de korte keten.
In de Goedingenstraat 8, komt een hoeve vrij. De gronden (10ha) uitgebaat door de huidige boeren zijn eigendom van OCMW Gent en van uiterst hoge kwaliteit.

Caroline en Vincent hebben in 2012 een goed verworven aan de Goedingenstraat in Afsnee, waarvan de hoeve deel uitmaakt. Ze zoeken een toekomst voor deze hoeve die in 2017 vrijkomt en wensen een ontmoetingsplek te creëren rond verscheidene activiteiten. Aangezien het landelijk karakter, zou het uitbaten van een bio-landbouwbedrijf een centrale rol spelen. Hun voorkeur gaat naar een integratie in de buurt, en dus mogelijks een CSA model met een zelfpluk activiteit naast het verderzetten van de huidige groententeelt voor ‘Le petit botanique’.

Wat bieden we aan?
 

We bieden een unieke opportuniteit aan voor een boer om zich op zelfstandige basis op korte termijn te bewijzen in het succesvol realiseren van het project in Sint-Amandsberg en tegelijkertijd, samen met alle stakeholders (Le Petit botanique, OCMW Gent, Hebbelynck) de definitieve krijtlijnen bepalen van het project in Afsnee.

Gezocht Profiel

- Bio-landbouw: er is gekozen voor een duurzaam en ecologisch landbouwproject. De kandidaat moet over bio-landbouw opleiding (landwijzer) beschikken en praktische ervaring in een bio-landbouwbedrijf.
- Ondernemend: er wordt verwacht dat de boer zelf initiatieven neemt en voorstelt aan de stakeholders. Het opmaken van een rendabel businessplan zal een conditie zijn voor het verderzetten en uitbreiden van het project. Leiderschap en goed bestuur zijn hier van uiterst groot belang.
- Sociaal: het project heeft een sociaal objectief in het tewerkstellen van langdurige werklozen. De kandidaat zal verwacht worden deze mensen te begeleiden en te ondersteunen. Anderzijds zal de integratie van het project in de buurtomgeving van Afsnee een criterium zijn voor succes. De kandidaat zal een sleutelfiguur zijn van het ontmoetingsplatform in Afsnee en moet zodanig op zijn gemak zijn met heel diverse sociale groepen.

Volgende stappen
- Januari 2016: de kandidaat presenteert zijn visie aan Compaan-Hebbelynck, meer specifiek het business-model (CSA zelfpluk, groenten, vee, leverancier petit botanique,….) en krijgt de opportuniteit om zijn troeven te demonstreren.
Voorlopig werd hiervoor de datum vrijdag 29 januari gereserveerd.
- Februari 2016: selectie van de kandidaat en start van de uitbating van de activiteit op site Sint-Amandsberg.
- Voorjaar 2016: uitwerken van het definitief voorstel met de stakeholders (Compaan-Hebbelynck) en presentatie aan OCMW Gent.
- 2017: start van de site in Afsnee, afsluiten en verhuis van de site Sint-Amandsberg.

Contactgegevens
Voor meer informatie en voor het voorbereiden van de presentatiesessie in januari, kunnen de volgende mensen gecontacteerd worden:
- Compaan , vragen over huidig project Sint-Amandsberg: Barbara Vanthorre: 0494/270586 – Barbara.vanthorre@compaan.be
- Hebbelynck, vragen over ontmoetingsplatform en site Afsnee (mogelijk bezoek): Caroline Hebbelynck-Vanhauw: 0477/758569 – caroline.van.hauw@skynet.be

Nieuws

Heb je iets aan te kondigen? Een leuk recept ontdekt of een blogpost die je wil delen? Een boeiend artikel ontdekt over voeding? Publiceer het hier!