Schoolmoestuinen krijgen gratis begeleiding

Schoolmoestuinen krijgen gratis begeleiding

Klein begonnen is half gewonnen voor het idee dat voedsel zomaar niet uit de lucht komt vallen. In al meer dan de helft van de Gentse basisscholen spitten, wroeten en wriemelen kinderen in schoolmoestuintjes. Zo volgen ze intensief de weg van zaadje tot plantje, en raken ze vertrouwd met natuur en voedsel telen.

Stad Gent helpt scholen bij de opstart of de uitbouw van een eigen schoolmoestuin gericht op de productie van voedsel. Daarvoor voorziet de Stad twee instrumenten:
• 15 uur coaching en ondersteuning om een bestaande schoolmoestuin te opwaarderen naar een grotere moestuin voor voedselproductie
• maximaal 10 dagen begeleiding door een deskundige, verspreid over maximaal één jaar om een nieuwe schoolmoestuin uit de grond te stampen.

De school krijgt advies over de keuze van het materiaal, hoe gewassen in te planten, de opbrengst van teelten, enz.

Voorwaarden voor begeleiding
• de schoolmoestuin moet voedsel produceren
• de grond wordt op een natuurlijke manier bewerkt (geen kunstmest of pesticiden; mulchen, niet spitten; het aanwezige groenmateriaal gebruiken; regenwater hergebruiken; …)

Nieuws

Heb je iets aan te kondigen? Een leuk recept ontdekt of een blogpost die je wil delen? Een boeiend artikel ontdekt over voeding? Publiceer het hier!