Ruimte voor korte-ketenlandbouw: GMF en Stadslandbouw Gent zoeken 0.25 ha

Ruimte voor korte-ketenlandbouw: GMF en Stadslandbouw Gent zoeken 0.25 ha

GentsMilieufront en Stadslandbouw Gent werken in het kader van Ruimte voor Gent een pilootproject uit over "ruimte voor korte-ketenlandbouw". We willen hierbij evalueren hoe een Ruimtelijk Structuurplan ingrepen kan voorzien die korte keten landbouw promoten en de maïsering/verpaarding van de schaarse landbouwgrond in de Gentse stadsregio kunnen tegengaan.

Voor ons project zijn we op zoek naar 0.25 ha in Gent, liefst dicht bij 1 of meer woonkernen, waarop we 1 seizoen ingrediënten kunnen telen voor Gentse waterzooi op een agro-ecologische wijze. 2 kleinere stukken grond zijn eventueel ook een optie.

Kan jij ons helpen?
 

Vraag & aanbod

Zoek je materiaal, zaden, voedseloverschotten of ben je op zoek naar een plek in de buurt om een moestuin te starten? Heb je een tuintje dat je wil delen met buren of overschotten te geef? Plaats het hier online!